• آذرى

   آذرى

   محله آذرى در محدوده شمال شرقى منطقه ماست. شاید ریشه نام آن به خاطر اهالى اولیه این محله که از آذرى زبانان بودند، با هم سرى به گوشه و کنار این محله بزنیم .

  • ولیعصر(عج)

   ولیعصر(عج)

   با دوربین همشهری سری به محدوده محله ولیعصر(عج) که یکی ازجذاب ترین محله های منطقه است، زد ه ایم.

  • دیلمان

   دیلمان

   محله دیلمان در محدوده مرکزی منطقه ماست. این محله که هنوز بافت متراکم و پرجمعیت خود را حفظ کرده از محله های قدیمی شهر تهران است و اهالی آن هویت خود را حفظ کرده اند.با هم سری به گوشه و کنار این محله بزنیم .

  • شهر زیبا

   شهر زیبا

   محله شهر زیبا از دوره بازیهای آسیایی تهران بنا گذاشته شد و چون خانه های مسکونی اش در آن زمان نمای منحصر به فردی داشت به شهر زیبا معروف شد. با دوربین محله بخشهایی از جاذبه های این محله را ثبت کرد ه ایم.

  • آزادی

   آزادی

   خیابان آزادی در محله استادمعین واقع شده. خیابانی که نقش اصلی در اتصال شرق به غرب پایتخت و برعکس دارد. گشتی در این خیابان زده و امکانات آن را بررسی کرد هایم.

  • کوچه نجارها

   کوچه نجارها

   کوچه «پالا ندوزها » کوچ های باریک و مسقف در بازار تهران است که راه به بازار سید اسماعیل دارد و بازار امین السلطان. بیش از ۵۰ سال است که این کوچه تغییر نام داده و به نام بازار «نجارها » شهرت پیدا کرده است. بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد.

  • سوهانک

   سوهانک

   محله سوهانک در محدوده شمال شرقی منطقه با وجود تغییرات زیاد بافت قدیمش، هنوز هم هویت و اصالت خود را در گوشه و کنارش حفظ کرده است.با ما سری به این محله بزنید .

  • تولید دارو

   تولید دارو

   محله تولید دارو در محدوده مرکزی منطقه ماست. این محله که هنوز بافت متراکم و پرجمعیت خود را حفظ کرده از محله های قدیمی شهر تهران است و اهالی آن هویت خود را حفظ کرده اند.با هم سری به گوشه و کنار این محله بزنیم .

  راهنمای محله

  صفحه اصلی